Nízký Jeseník.cz, hlavní stránka Přidat k oblíbeným
  Bílovec

Bruntál

Dubová

Fulnek

Hradec nad Moravicí

Klimkovice

Litultovice

Melč

Nový Dvůr

Potštát

Raduň

Sovinec

Studénka

Šelenburk

Velké Heraltice

Vikštejn
    Bílovec,
zámek

Trojkřídlý zámek se dvěma válcovými věžemi je dominantou stejnojmenného města. Nachází se na svahu v těsné blízkosti náměstí. V dřívější době zde bývál sklad zdravotnických potřeb, dnes se hledá nové využití zámku.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., C1

  Bruntál,
zámek

Významná barokní budova se nachází na místě pozdně gotického hradu téměř v centru města. Přilehlý park se sochařskou výzdobou, salla terena, zbytky hradeb s baštami. Rozsáhlá expozice mobiliáře, malířských děl, ze sbírek Řádu německých rytířů. Součásti výstavka přírody a řemesel bruntálska. Bohatá kulturní a společenská činnost.

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., F1

  Dubová,
zámek

Barokní zámek s přilehým parkem sloužil jako nové sídlo vikštejnského panství. Dnes je účelově využit jako dětský domov a je včetně přilehlého areálu nepřístupný. Z bezprostřední blízkosti je však možné shlédnout budovu zámku, park, hospodářské budovy, lesní školku i trosky skleníku.

mapa KČT: 59 Opavsko, D2

  Fulnek,
zámek

Výrazná dominanta města na Zámeckém vrchu je rozdělena do dvou částí, Horního a Dolního zámku. Budovy jsou v soukromém vlastnictví a jsou nepřístupné. Pro návštěvu je možno doporučit výstup z náměstí po schodech a stezce na Zámecký vrch, kde je možno shlédnout zámecký exteriér.

mapa KČT: 59 Opavsko, F3

  Hradec n. Moravicí,
zámek

Rozsáhlý zámecký areál na vrchu nad stejnojmenným městem. Samotný zámek je rozdělen do dvou částí, Bílého a Červeného zámku. Bílý zámek je přístupný s průvodcem, Červený je učelově využit pro kulturní akce, restauraci a hotel. Na areál navazuje rozlehlý park s Bezručovou vyhlídkou. Bohatý kulturní život a turistický ruch.

mapa KČT: 59 Opavsko, D3

  Klimkovice,
zámek

Čtyřkřídlý zámek s uzavřeným nádvořím a přilehlým parkem je situován nedaleko středu města. Zámek v letech 1854 a 1945 zcela vyhořel. V současnosti je účelově využit, městský úřad, svatební síň a muzeum. V bývalé šatlavě je dnes restaurace. Zajímavostí je krytá nadzemní chodba na kúr blízkého kostela sv. Kateřiny.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., C1

  Kyjovice,
zámek

Původně barokní stavba zámku se současnou empírovou podobou dnes slouží jako domov důchodců. Areál obklopuje hodnotný park s vzácnou dendrologickou sbírkou.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., B3

  Litultovice,
zámek

Menší stavba klasicistního slohu s malým přilehlým parkem v těsné blízkosti silnice Opava-Olomouc. Ve vnitřní části zasklené arkády. Budova je účelově využita, obecní úřad a restaurace. Možno navštívit park i venkovní část areálu.

mapa KČT: 59 Opavsko, C2

  Melč,
zámek

Zámek je účelově využit jako domov mládeže a není přístupný. Možno sledovat exteriér zámku. Přístupná je pouze část zámeckého parku Východisko na Mariatalhof.

mapa KČT: 59 Opavsko, D2

  Nový Dvůr,
zámek

Budova malého pseudoklasicistního zámku je účelově využita jako správní budova přilehlého arboreta. Přilehlý park tvoří rozsáhlá dendrologická sbírka. Ve správě Slezského zemského muzea. Turistická atraktivita.

mapa KČT: 59 Opavsko, B2

  Ostrava-Poruba,
zámek

Zámek je v soukromém vlastnictví, restaurace. Pořádání kulturních akcí. Park mezi zámkem a kostelem sv. Mikuláše v těsné blízkosti sídliště ve stavebním slohu socialistického realismu.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., B3

  Potštát,
zámek

Budova zámku byla stavebně rekonstruována a nyní je sídlem obecního úřadu.

mapa KČT:60 Moravská brána..., B3

  Puchart,
zřícenina

Někdy taktéž uváděno jako zřícenina hradu Potštát. Drobné pozůstatky na skalním ostrohu v romantickém údolí říčky Veličky. Celoročně přístupná. V okolí skalní město a pozůstatky po dolování pokrývačských břidlic.

mapa KČT: 60 Moravská brána..., B3

  Raduň,
zámek

Původně renesanšní zámek, empírově přestavěn s historizující úpravou. Rozsáhlá knihovna, cca 16 tis. svazků. Během oprav zámku v Hradci nad Moravicí zde byl uložen jeho mobiliář. V areálu parku rybník, empírový ovčinec a oranžérie. Ve blízkém kostele Nejsvětější trojice hrobka rodu Blücherů, posledních majitelů zámku.

mapa KČT: 59 Opavsko, C3

  Sovinec,
hrad

Mohutný hrad s přilehlým kostelem byl založen v polovině 14. století. Od roku 1623 v majetku Řádu německých rytířů. Během druhé světové války zde byli internování váleční zajatci, především fracouzi. Během osvobozovacích bojů hrad za dodnes nejasných okolností vyhořel. Dnes patří mezi nejkrásnější hrady v regionu a je významným a hojně navštěvovaným turistickým cílem.

mapa KČT: 56 Nízký Jeseník, B2

  Studénka,
zámek

Areál tvoří budovy Starého a Nového zámku, které vzájemně propojuje park. Nový zámek je patrová budova s přiléhající veži. Dnes je zámek účelově využit jako obřadní síň, knihovna a především Vagonářské muzeum. Určitou zajímavostí je použití litinových prvků z železáren v Blansku.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., C1

  Šelenburk (Cvilín, Lobenštejn),
zřícenina

Výrazná zřícenina gotického hradu na Zadním cvilínském kopci poblíž Krnova. Zachovalý příkop, valy, vysoké obvodové zdivo i dobře patrné zbytky budov a hradní studna. Dominantou areálu je torzo válcové věže. Celková mohutnost lokality řadí tento areál mezi přední hradní zříceniny v regionu. V blízkosti se nachází poutní kostel a rozhledna. Celoročně volně přístupno.

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., E3

  Štemplovec,
zámek

Zámek s parkem je využit jako domov řadových sester a není přístupný. Areál je ohraničen zámeckou zdí a budova zámku není prakticky pozorovatelná.

mapa KČT: 59 Opavsko, B2

  Šternberk,
hrad

mapa KČT: 56 Nízký Jeseník, C2

  Velká Polom,
tvrz

mapa KČT: 61-62 Ostravsko..., B2

  Velké Heraltice,
zámek

Zámek je účelově využit jako domov důchodců a není přístupný. K vidění je pouze exteriér zamku a přilehlý park.

mapa KČT: 59 Opavsko, B2; 58 Bruntálsko..., G3

  Vartnov (Pocheň),
zřícenina

Drobné, ale výrazné zříceniny hradu na vršku, jižně nad osadou Pocheň. Terénní nerovnosti, zbytky hradeb, budov, zachovalá klenba portálu. Pozor, v mapě KČT je zřícenina chybně zaznačena.

mapa KČT: 59 Opavsko, A1; 58 Bruntálsko..., F3

  Vikštejn,
zřícenina

Mohutná zřícenina rozměrného hradu na skalním ostrohu nad řekou Moravicí. Dochovaný hradní příkop, hradby, části budov a sklepení. Součástí je hradní vyhlídka na místě bývalé věže. Ve zdi u vyhlídky je zazděná kamená dělová koule. Turisticky hojně navštěvované místo.

mapa KČT: 59 Opavsko, E2

  Vildštejn,
zřícenina

mapa KČT: 59 Opavsko, D1

  Zátor,
zřícenina

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., E2