Nízký Jeseník.cz, hlavní stránka Přidat k oblíbeným
  Co jsou poutní místa?

Na rozdíl od farních kostelů, majících výhradně služební charakter, mají tyto chrámy a kaple charakter děkovný a oslavný. Většinou byly postaveny jako poděkování za nějaký určitý zázrak pro určitou osobu, poděkování za záchranu národa, kraje, či města. Místo uchovávání významné relikvie, památník na místě života nebo skonu světce, či jako připomínka významné dějinné události... upraveno podle: web.katolik.cz/feeling

Více o významu poutních míst v poutavém čtení pro věřící i ateisty najdete zde. Doporučujeme.

Cvilín otevřít (výřez)

Cvilín otevřít (výřez)

Dolní Životice otevřít (výřez)

Hrabyně otevřít (výřez)

Hrabyně otevřít (výřez)

Mariatalhof otevřít (výřez)

Stará Voda otevřít (výřez)

Svatý Kopeček otevřít

Svatý Kopeček otevřít (výřez)

Uhlířský vrch otevřít

    Anělská Hora
poutní kaple sv. Anny

Severně od obce, pod Anenským vrchem stála původně dřevěná poutní kaple, založená r. 1696. V letech 1767-70 byl svatostánek přestavěn. Po smrti Josefa II. si poutní místo opět získalo značný věhlas a čilý ruch zde přetrval, až do padesátých let 20. století, kdy místo začalo upadat. Na svatostánku se negativně projevilo statické poškození, vlivem okolní důlní činnosti.

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., E1

  Cvilín
poutní kostel sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné

Významné poutní místo nad městem Krnovem. Z daleka viditelná barokní dominanta na místě dávného sídliště, postavená v letech 1722-27 na Předním cvilínském kopci. Během josefínských reforem byl kostel málem zbořen. Při osvobozovacích bojích v r. 1945 značně poškozen. Opraven v poválečných letech. Okolo kostela kapličky křížové cesty a památná lípa. Poutník, přicházející z města, zde musí vystoupat po 222 schodech. Poutě od 30. 4. až do dušičkové poutě 5. 11. Hlavní pouť v neděli blíže svátku Panny Marie - 15. 9.

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., E3

  Dolní Životice
kaple Božského Salvátora

Poutní místo vzniklo v době morových ran, jako projev díků za čistou vodu z blízké studny. V roce 1769, přes počáteční odpor hraběte Karla Orlíka, zde byla postavena kaple s obrazem sv. Salvátora. Později v třicátých letech 19. století, byly až z Opavy konány četné prosebné poutě za oddálení morové nákazy. V roce 1945 se poutě zúčastnilo na 15 tisíc poutníků. Polní mše se konají v neděli po svátku Povýšení sv. Kříže - 14. 9.

mapa KČT: 59 Opavsko, C2

  Hrabyně
poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jedno z významných poutních míst mezi Opavou a Ostravou. Podle pověsti místo vzniklo z tragické události. Sedlák s povozem dřeva, aby ulehčil koním, shodil svého synka z vozu tak neštastně, že ten se pádem zabil. Nešťastný otec pak vykonal pouť až do Říma, kde prosil za odpuštění samotného papeže. Ten mu přikázal na onom místě postavit kapli. Ta zde stála již na počátku 16. století, zděný kostel r. 1731, dnešní podoba je z r. 1886. Na budově za oltářem mozaika Svaté Anny, ochránkyně Slezska. U kostela hrob významného místního kněze Jana Böhma. Hrabyni, jako poutní místo zmiňuje ve svých básních Petr Bezruč, který ji společně se svým otcem v mládí hojně navštěvoval. Pouť v neděli blíže svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. a v neděli blíže k svátku Narození Panny Marie 8. 9.

mapa KČT: 61-62 Ostravsko, B1

  Hradec nad Moravicí
Slezská kalvárie

Místo se nachází na protějším kopci zámku, přes silnici Opava-Fulnek. Křížová cesta a sousoší kalvárie vzniklo na popud živého snu hraběnky Anny Thomagniniové, ve kterém se ji zjevil zářící kopec, na který vystupoval Kristus společně s postavami nesoucí kříže. Původní, dřevěná cesta, byla v roce 1856 nahrazena zděnými kapličkami. Na konci náročného výstupu, poblíž kalvárie, přivítá poutníka nápis: Pochybovači, jenž o Bohu a jeho všemohoucnosti mudruješ, rozhlédni se, rozvaž a umlkni. Pouť v neděli blíže svátku Povýšení sv. Kříže - 14. 9.

mapa KČT: 59 Opavsko, D3

  Klokočůvek
Skála Panny Marie - Mariastein

Pramen a soška Panny Marie s Ježíškem ve skalní puklině v klidném údolí řeky Odry. K místu se váže pověst o zraněných císařských vojácích, kteří se ukryli ve skalní jeskyni před Švédy. Poslední z přeživších vojáků se o svou záchranu modlil k Panně Marii tak vroucně, až z pukliny vytryskl pramen zázračné vody, která vojáka uzdravila. Rekreační oblast a v minulosti velmi oblíbené místo trampingu. Polní pouť v neděli po svátku Narození Panny Marie 8. 9.

mapa KČT: 59 Opavsko, F2; 60 Moravská brána..., A3

  Maria Talhof
kamenná jeskyně Panny Marie

Umělá kamenná jeskyňka se soškou Panny Marie. Velmi tichá a klidná lokalita se nachází u potoka na místě panského dvora, jižně, pod obcí Filipovice. Zdejší pověst vypráví o množství kvetoucích fialek a jejich vůni, která uzdravovala nemocné. Místnímu lesníkovi se zde zjevila Panna Maria a vyzvala jej, aby na místě postavil kříž. Na navštěvovaném místě, byla někdy v 18. století postavena kaplička a později i malý přístřešek pro příchozí. Místo je rovněž dostupné z Melče.

mapa KČT: 59 Opavsko, D2

  Stará Voda
poutní kostel sv. Anny a sv. Jakuba staršího

Na konci 17. století z kaplí sv. Anny a Jakuba staršího vznikl poutní kostel a následně byla založená kolej řádu piaristů. Stará Voda, jako známé centrum vzdělanosti, sloužila až do II. sv. války. Po následném vystěhování starousedlíků a vzniku VVP Libavá, byla obec uzavřena a demolována. Na zničení svatostánku se významně podílela nejen naše armáda, ale po roce 1968 také Sovětští vojáci. Dnes je kostel stavebně opraven, interiér je ponechán v původní podobě, včetně malůvek rudoarmějců. V současnosti se zde konají poutě, setkání příslušníků PTP praporů i mnohých starousedlíků. První sobotu v červnu pouť muklů. Hlavní pouť se koná v sobotu a v neděli po svátku Sv. Anny 26. 7., další pouť v neděli kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie a v neděli kolem svátku Narození Panny Marie.

mapa KČT: 56 Nízký Jeseník, C5

  Svatý Kopeček
bazilika minor Navštívení Panny Marie

Snad největší a nejvýznamnější církevní lokalita v regionu. Téměř sto metrů široké průčelí svatostánku s dvouvěžatým kostelem Navštívení Panny Marie, je hodnotnou barokní stavbou, zbudovanou na přelomu 17. a 18. století. Průčelí areálu je osazeno bohatou sochařskou výzdobou. V nedávné době byl kostel povýšen na baziliku minor. Místo v květnu 1995 navštívil Svatý otec Jan Pavel II. Nacházi se severně od Olomouce a je výraznou dominantou jižní strany Nízkého Jeseníku. Hlavní pouť na svátek Navštívení Panny Marie 31. května v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. a následující pondělí a úterý. Závěrečná pouť se koná poslední neděli v říjnu.

mapa KČT: 57 Haná - Olomoucko

  Uhlířský vrch u Bruntálu
poutní kostel Panny Marie Pomocné

Zdaleka viditelná dominanta nad okresním městem. Barokní kostel byl vystavěn na místě bývalé kaple v letech 1756-65, přímo na kráteru ranně čtvrtohorní sopky. Z města ke kostelu vede čtyřřadá lipová alej z r. 1770. Během minulých desetiletí kostel značně chátral. V současnosti je areál zvelebován a stává se oblíbeným cílem nejen věřících. Poutníky ke svatostánku doprovází nově budováná křížová cesta. Pouť v neděli blíže svátku Marie Královny, 22. 8. a Narození Panny Marie, 9. 10.

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., G1