Nízký Jeseník.cz, hlavní stránka Přidat k oblíbeným
  Heřmánky otevřít

Hrabyně otevřít

Hradec nad Moravicí otevřít

Jakubčovice otevřít

Klimkovice otevřít

Cvilín otevřít

Ježník otevřít (výřez)

Kružberk otevřít

Slezská Harta otevřít

Svatý Kopeček otevřít (výřez)

Úvalno otevřít (výřez)

Vkštejn otevřít (výřez)

Ostatní vyhlídky otevřít

Ostatní vyhlídky otevřít

    Heřmánky,
vyhlídka Švédská skála

Dřevěný altán na skalním ostrohu nad řekou Odrou, nedaleko železničního nádraží Heřmánky. Z vyhlídky pohledy do údolí Odry na obec Heřmánky a kamenolom v Jakubčovicích nad Odrou. Pro přístup přímo od nádraží je nutno přebrodit řeku. Výstup vyžaduje v zimním období značnou opatrnost. Volně přístupno.

mapa KČT: 59 Opavsko, F2; 60 Moravská brána, A4

  Hrabyně
vyhlídka, budova památníku

Památník II. světové války, jako součást Slezského zemského muzea v Opavě. Vyhlídková plošina je umístěna na střeše betonového monumentu muzea. Pohledy do okolí Hrabyně a do Opavské nížiny a dále do Polska. V současnosti probíhá rekonstrukce objektu. O provozu vyhlídky se informujete na domovských stránkách muzea.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., B1

  Hradec nad Moravicí
Bezručova vyhlídka

Dříve pojmenována jako Výšina císaře Viléma. Kombinace dřevěné, nevysoké vyhlídky na zděných pilířích se nachází v zámeckém parku zámku Hradce n. Moravicí. Pohledy do údolí řeky Moravice, parku i na část města. Čilý turistický ruch. Volně přístupno.

mapa KČT: 59 Opavsko, D3

  Hradec n. Moravicí, Jakubčovice
rozhledna Šance

Nově postavená dřevěná stavba byla slavnostně otevřena v květnu 2005, k šedesátému výročí konce II. světové války. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 metrů a nabízí daleké pohledy do Opavské nížiny a okolních kopců. Zároveň je možno spatřit Vodní věž Bílého zámku v Hradci nad Moravicí. V těsné blízkosti rozhledny zřetelné pozůstatky dělostřeleckých postavení (šancí) z dob prusko-rakouských válek. Otevírací doba, vstupné.

mapa KČT: 59 Opavsko, D3

  Klimkovice-Hýlov
vyhlídkové místo

Významné vyhlídkové místo při okraji areálu jódových sanatorií. Za dobrého počasí nabízí podívanou na karpatskou soustavu Těšínských i Moravskoslezských Beskyd a Javorníků. Pohledy na Moravskou bránu a Oderskou nivu, Ostravu, Karvinou i věže uhelných dolů a haldy v Polsku. Volně přístupno.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., C2

  Krnov-Cvilín
Lichtensteinská rozhledna

Z kamene a cihel zděná stavba rozhledny byla postavena r.1903 Moravskoslezským sudetským horským spolkem podle plánů E. Latzela. Rozhledna je vysoká 29 m, nabízí rozhled na masiv Hrubého Jeseníku, Zlatohorskou vrchovinu, do Polska, Opavské nížiny i na město Krnov. V těsné blízkosti rozhledny se nachází poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a nedaleko zřícenina hradu Cvilína. Otevírací doba, vstupné.

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., E3

  Krnov-Ježník
rozhledna Ježník

Znovu obnovená dřevěná rozhledna na vrchu Vyhlídka nad Ježníkem, místní části města Krnova. První rozhledna zde byla postavena Moravskoslezským sudetským horským spolkem v roce 1894, ale již po třiceti letech musela být pro nevyhovující stav demolována. Podruhé v roce 1934 a zanikla začátkem 70-tých let. Nynější, třetí stavba byla otevřena začátkem září r. 2001. Výška podlahy v úrovni vyhlídkového patra dosahuje 13,6 metru. Nabízí výhledy na Krnov, Cvilín, Město Albrechtice, část Polska, Jeseníky a při hezkém počasí i Beskydy. Volně přístupno.

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., D-E2

  Kružberk
vyhlídkové místo, hráz přehrady

Z betonové hráze kružberské vodní nádrže lze mimo vodní hladiny spatřit skalní útvary a údolí pod přehradou. U správního objektu je umístěna informační tabule. Zóna zákazu zastavení, automobil možno zaparkovat na parkovišti cca 300m výše nad přehradou ve směru od hráze k Svatoňovicím. Volně přístupno.

mapa KČT: 59 Opavsko, D1

  Ostrava-Petřkovice
vyhlídka Landek

Drobná dřevěná stavba připomínající strážní věž dávného hradiště stojí nedaleko, dnes již nepatrného hradu Landeka. Nabízí pohledy na Přívoz a Moravskou Ostravu. V letním období výhled částečně omezují listnaté stromy. V blízkosti se nachází pravěké sídliště lovců mamutů. Součást naučné stezky. Nedaleko hornické muzeum OKD. Volně přístupno.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., B4

  Slezská Harta
vyhlídkové místo, hráz přehrady

Parkoviště u hráze přehrady při silnici Bílčice-Leskovec nad Moravicí. Vyhlídkové místo je vybaveno informačními tabulemi. Z hráze výhledy na vodní hladinu a Hrubý Jeseník. Z opačné strany na sypanou hráz a původní údolí řeky Moravice. Volně přístupno.

mapa KČT: 61- 62 Ostravsko..., C1

  Svatý kopeček
rozhledna

Ocelová konstrukce trojúhelníkového půdorysu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 27 metru je umístěna v areálu zdejší zoologické zahrady. Věž byla postavena v letech 1972-74 v nadmořské výšce 410 m a dosahuje celkové výšky 32 metru. Na plošině je instalován dalekohled. K vyhlídkové plošině vede 128 schodů. Vstup na rozhlednu v rámci vstupenky do ZOO.

mapa KČT: 57 Haná - Olomoucko

  Úvalno
rozhledna Hanse Kudlicha

Na vrchu Strážiště, nad obcí Úvalno stojí 30 m vysoká věž postavená v r.1913 v kubistickém stylu podle návrhu Oskara Felgela. Stavba je pojmenována po Hansu Kudlichovi, který se zde narodil. Hans Kudlich byl ve svých 24 letech zvolen členem rakouského Říšského parlamentu. Zasloužil se o zrušení poddanství, návrhem, podaným 26. července 1848. Zůčastnil se revoluce v říjnu 1848, za což byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. Ve Spojených státech, kde emigroval rovněž aktivně bojoval za práva černých otroků. Zemřel 10. 11. 1917 ve svých 94 letech a jeho ostatky jsou uloženy v mauzoleu v přízemí rozhledny. Otevírací doba, vstupné.

mapa KČT: 58 Bruntálsko..., E3

  Vítkov-Podhradí
vyhlídka Vikštejn

Nevysoká vyhlídka v pozorovací věži zříceniny hradu Vikštejna. Nabízí pohledy do údolí řeky Moravice, Vítkova-Podhradí a na monumentální stavbu úpravny pitné vody. Na obzoru je rovněž možno zahlédnout těžní věž břidlicového dolu ve Lhotce u Vítkova. Volně přístupno.

mapa KČT: 59 Opavsko, E2

  Ostatní vyhlídky
Prakticky všechny okrajové části Nízkého Jeseníku, mimo západní hranice s Hrubým Jeseníkem, nabízejí zajímavé a dlouhé pohledy do nížin okolní krajiny. Z jihozápadu je možno shlédnout Zábřežskou vrchovinu, Hornomoravský úval, Drahanskou vrchovinu. Dále pak z jihu město Olomouc, Hostýnské vrchy, Javorníky. Východně Moravskou bránu, Moravskoslezské a Těšínské Beskydy a město Ostravu. V severních pohledech pak Opavskou nížinu a příhraniční části Polska, dále pak Zlatohorskou vrchovinu. Závěrem pohledy na západní straně uzavírá vyšší masiv Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Pradědem.