Rešovské vodopády

21.2.2024, text a foto: -pk-
Rešovské vodopády leží na styku dvou regionálních geologických jednotek, západního devonského silezika a moravskoslezského kulmu na východě.

V úzké skalní soutěsce překonává říčka Huntava pruhy tvrdých devonských porfyroidů, odolné horniny vulkanického výlevného původu. Ve střídavém cyklu k tvrdým materiálům navazují méně odolné metatufy. Vzájemné uložení těchto rozdílně odolných hornin ve spojitosti s vodní erozí, dalo vzniknout kaskádovým prahům i nepoddajné skalní stěně, po které stéká hlavní vodopád.
Říčka Huntava.
Voda říčky Huntavy během času vymodelovala v krajině skalní soutěsku o délce cca 300 metrů a šířce kolem 10 metrů. Hloubka údolí dosahuje až 25 metrů. Lokalita se skládá z několika drobnějších vodních kaskád, kterým dominují dva vodopády, kde větší dosahuje, na místní poměry, úctyhodné výšky 10 metrů.
Říčka Huntava.
Celkovou atmosféru soutěsky doplňují okolní četná skaliska, která v prostoru nad vodopády gradují do skalního komplexu souvislé Čertovy stěny (Sovích skal). Těžko přístupné skalní svahy a suťoviště jsou porostlé zbytky původních smíšených lesních porostů. V zájmu ochrany a stabilizace lesa je tento stav pomalu uplatňován i v nepůvodní monokultuře smrku ztepilého.

V roce 1966 bylo popisované území vyhlášeno jako chráněný přírodní výtvor s celkovou výměrou 71,61 ha. Od roku 1992 jako národní přírodní památka a v r. 2013 jako národní přírodní rezervace.
Říčka Huntava.
Exponované části stezky nad kaskádami Huntavy jsou vedeny po lávkách. K překonání značně členitého, skalního terénu mnohde napomáhají schodové stupně. Před nepřízní počasí, či jen tak pro posezení, je na ostrohu nad hlavním vodopádem zbudován dřevěný altán. V jeho blízkosti je možno spatřit portál hornické štoly, jako pozůstatku železnorudných prospekčních prací.
Říčka Huntava.
Na ostrohu nad soutokem Huntavy a Tvrdkovského potoka lze nalézt drobné pozůstatky hradu. Ten byl patrně založen někdy na konci 13. století, avšak již o pár desítek let později je uváděn jako zpustlý. Snad proto v pozdějších dobách byl pojmenován jako Pustý, či Zapomenutý zámek. Prakticky se jedná jen o zbytky valů a příkopů, které doplňují jen velmi drobné fragmenty zdí. Další historie hradu je zahalena tajemstvím. Ke zřícenině nevede žádné turistické značení.

Podle zákona, v NPR není možno vstupovat do krajiny mimo schválené turistické značení. Přístup ke zřícenině, tak není povolen.
Fotogalerie zachycuje přístup po zeleném turistickém značení ze Skal. Vodní kaskády po cestě začínají postupně gradovat a vše končí největším vodopádem. Ve směru od Rešova je tomu přesně naopak, nejprve uvidíte největší vodopád, následně pak vodní stupně slábnou.
Na mapě

Odkazy

Rešovské vodopády
Toulavá kamera, Česká televize 2022

Jesenické návraty - Rešovské vodopády
Jesenické návraty, Youtube.com 2019