Stará Voda - Altwasser

12.4.2024, text a foto: -pk-
Poutní místo ve Staré Vodě se nachází při kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny, jehož doplňuje kaple sv. Anny s Královskou studánkou.

Stará Voda (Altwasser) se nachází jihozápadně od Budišova nad Budišovkou. Obec byla založená někdy v polovině 13. století, avšak písemný záznam je až z roku 1456, kdy je zmíněná i kaple sv. Jakuba Většího a následně 1529 i kaple sv. Anny.
Stará Voda, poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny.
Kolej piaristů ve Staré Vodě byla významným centrem vzdělanosti. Pod vedením rektora Hanela zde například studoval i Jan Evangelista Purkyně, český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof, průkopník vědního oboru buněčné biologie.

Větší nebo Starší? Jednou je uváděn Jakub Větší, podruhé jako Starší. Jak to tedy je? Ne, není to mýlka, pořád se jedná o jednu postavu, obojí je správně. Svatý Jakub Větší může být taktéž označován jako Starší nebo Zebedeův. Je takto pojmenován pro odlišení od soujmenovců sv. Jakuba Alfeova a Jakuba Spravedlivého.

Svatý Jakub Větší je jedním z dvanácti apoštolů, učedníků Ježíše Krista.
Piaristé působili na Staré Vodě od založení kláštera v roce 1692 do července roku 1922. Na půl roku je nahradili redemptoristé a od října 1922 benediktini z kláštera v Emauzích. Stará Voda, jako školské centrum, sloužila až do II. sv. války. Ve válečných letech byl klášter postupně uvolněn potřebám německé armády. Při leteckém náletu 4.5.1945 byl klášter zapálen a zničen. Již nebyl obnoven a v 70.-80. letech byl zbořen.

Po válce s následným vysídlením místních starousedlíků byla obec zcela opuštěna. Dne 17.9.1946 vzniklo vojenské území kolem Města Libavá, které v roce 1950 transformovalo ve vznik vojenského újezdu. Poutní kostel a piaristická kolej byly církvi zabaveny, předány do správy československé armádě a poutě byly zakázány.
Příjezd ke kostelu do Staré Vody.
Je hanbou, že na ničení kostela se významnou měrou podílela i naše armáda. Jedním z rozkazů měl být kostel rozstřílen. K tomu však nedošlo, tak sloužil, jako stáj pro dobytek, muniční sklad, či jako prosté skladiště. V té době již byl značně poničen a vyrabován. Snahou armády jej bylo vyjmout ze seznamu kulturních památek, kde stále figuroval a odstranit.

Později byl kostel nabídnut i sovětské armádě, která jej opět provozovala jako sklad a patrně i jako vězení.

První jednání vedoucí k záchraně kostela proběhly v roce 1970. Práce započaly v polovině sedmdesátých let, avšak probíhaly jen velmi sporadicky.

Veliteli VÚ 8129: "Upozorňuji Vás, že kostel ve Staré Vodě je v seznamu státních památek a že na základě jednání mezi ministerstvem kultury a federálním ministerstvem národní obrany byl tento stav potvrzen. Zachování této památky je zařazeno jako vládní úkol, zakotvený v programu "F" ministerstva kultury ČSSR. Nerespektování tohoto úkolu lze tedy charakterizovat jako porušování zákonnosti."

Náčelník KVUSS v Olomouci pplk. Ing. V. Venclík, rok 1974.
cit. www.znicenekostely.cz
(KVUSS - Krajská vojenská ubytovací a stavební správa)
Masívní záchrana přišla se změnou společenských poměrů po roce 1989. Hlavním investorem oprav bylo Ministerstvo národní obrany ČSSR, později Ministerstvo obrany ČR. V rámci projektu obnovy poutního místa, již dlouhodobě pomáhají skauti z mnoha států světa. Finanční sbírkou pomohli i původní, odsunutí starousedlíci a jejich potomci.

S postupným snižování výměry VVP Libavá byl kostel v roce 2015 vyřazen z majetku vojenského prostoru a předán do užívání Města Libavé. V současnosti je kostel stavebně opraven, interiér je ponechán v původní podobě, malůvky azbukou zůstaly jako připomínka minulých časů zachovány dodnes.
Kaple sv. Anny a Královská studánka.
Součástí areálu jsou i stavební pozůstatky kláštera, kterým dominuje studna na místě bývalého nádvoří i malý hřbitůvek nad parkovištěm. Níže po proudu Lazského potoka se nachází Kaple svaté Anny a Královská studánka.

K místu se váže několik pověstí, kde jedna z nich vypráví o vraždě krakovského biskupa Stanislava I. ze Szczepanowa, kterého zabil samotný král Boleslav II Smělý.

Dne 11. dubna 1079 vpadl do kostela sv. Michala ve Skalce u Krakova a biskupa mečem přímo u oltáře zabil. Důsledkem toho v zemi vypukly rebelie a král byl vypuzen. Na svém útěku se dostal až ke zdejší studánce, kde odpočíval. Když se napil vody, zjevila se mu svatá Anna s otevřenou knihou a pravila mu, že nedojde klidu, dokud kniha nebude zase zavřená. Boleslav pak vykonával pokání v uherských klášterech. Po letech se mu opět sv. Anna zjevila, tentokrát s knihou zavřenou.

Druhý den na to, pokojně zemřel.

Česko - země neznámá, Český rozhlas 2015

 

Ztracené adresy, Česká televize 2012

 

Hlavní pouť ve Staré Vodě se koná v sobotu a v neděli po svátku sv. Anny (26. 7.), další pouť v neděli kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) a v neděli kolem svátku Narození Panny Marie (8.9.).
Na mapě

Odkazy

Stará Voda u Libavé
Letecké video v podzimní krajině Staré Vody.
Tomáš Kusýn, Youtube.com 2017

Stará Voda, kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny.
Poškozené a zničené kostely kaple a synagogy v České republice.

Množství současných i historických fotografií, podrobný popis a historie místa.
Zničené kostely.cz (www.znicenekostely.cz)