Vítejte v Nízkém Jeseníku

30.10.2023, text a foto: -pk-
Nízký Jeseník není pohořím žádných mohutných hor, ale převážně zvlněnou krajinou nevysokých kopců, kterou podtrhují lesy a pastviny podhorského charakteru, typické chalupy a pasoucí se krávy.

Otevřené planiny střídají údolí, někdy plytká a relativně široká, jindy hluboká se strmými a skalnatými srázy. Údolí větších řek zůstávají většinou uzavřená okolnímu světu, zachovávající si zcela osobitý krajinný ráz.
Nízký Jeseník.
Nízký Jeseník je prvohorním horstvem nejvýchodnější části Českého masivu. Nedosahuje však žádných závratných výšek, průměrně jen okolo pěti set metrů. Nejvyšší hora, Slunečná, je vysoká 802 metrů. Jedno prvenství regionu však nelze upřít, je plošně nejrozsáhlejším pohořím České republiky.

Je to kraj rud a břidlice. Již v dávných dobách zde horníci dobývali zlato, stříbro, železo, měď. Později přibyla pokrývačská břidlice. Snad právě břidlicová střešní taška je nejtypičtějším výrobním produktem tohoto regionu. Dnes jsou doly již bez života, ale památkou na slavné časy zůstávají zkřížená kladiva ve znacích mnoha obcí a měst.

Nízký Jeseník ve svém celku pokrývá území okresů Bruntál, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava a Přerov. Olomoucký a Moravskoslezský kraj a dvě historické země, Moravu a Slezsko.
Nízký Jeseník je s rozlohou 2 894 km2 nejrozsáhlejším horským celkem v České republice.
Život zde nikdy nebyl snadný, v raném věku to byla především divoká, neprostupná a neobydlená oblast. Převážně jen kupci tudy procházeli po obchodních stezkách, směřujících od Baltu do jižních zemí. S postupnou kolonizací však do krajiny přišlo zemědělství, pastevectví, následoval rozvoj hornictví a metalurgie. Během kolonizačních vln se zde postupně míchal český a německý živel.

Kolotoč dějin nabral obrátky a Nízký Jeseník postihla třicetiletá válka i pozdější prusko-rakouské konflikty o Slezsko. Ve třicátých letech minulého století zde hřímal německý národní socialismus. V poválečném období došlo k vystěhování německých starousedlíků a region byl takřka vylidněn. Vykořenění národa, provedené v letech 1946-47 se dodnes úplně nezacelilo. Od padesátých let byl krajem vyhnanců i nejrůznějších dosídlenců.
Nízký Jeseník.
Dnes je Nízký Jeseník krajem ticha a klidu. Nevelká obydlenost a malá infrastruktura z něj tvoří obrovský přírodní park.

Ačkoli není krajem výrazných turistických atraktivit, najdeme zde mnoho přírodních, technických a historických zajímavostí. Vodopády, břidlicové lomy, větrné mlýny, zoologickou zahradu, rozhledny a početné prameny uhličitých kyselek. Unikátem jsou raně čtvrtohorní bruntálské sopky. Mimo rozvíjející se agroturistiky je rájem houbařů, rybářů, cyklistů i pěších turistů.

Záleží na každém, co si vybere. Tyto stránky jsou zde proto, aby Vám přiblížily zdejší atraktivity pro zábavu i poučení a v neposlední řadě Vás vyzvaly k návštěvě této krajiny.

Buďte vítání...